ÖPPENVÅRD

I vår öppenvård har vi tillstånd för att arbeta med ett 20 tal ärenden

Vi arbetet här utifrån samma modell som på HVB verksamheten och i Stödboendet 

Vår behandlingsmodell grundar sig på en kombination av flera olika teoretiska modeller, övergripande teori är Systemteorin som beskriver klienten i ett sammanhang, här har vi ett familje och nätverksperspektiv.

Psykodynamisk teori som beskriver hur klientens världsbild och problemlösning formas

Salutogenes som får oss att fokusera på möjligheter och hitta en positiv ingång till samarbetet

Sedan kommer vi till kanske den viktigaste enskilda faktorn vårt FÖRHÅLLNINGSSÄTT som möjliggör för oss att bli accepterade och tillsammans använda allas gemensamma kunskap för att komma överens om gemensamma mål. Gemensamma mål för oss för klienterna och för socialtjänsten som vi alla är beredda att kämpa och ta ansvar för.