Tjänster

vi har olika avdelningar som erbjuder olika klientgrupper 

HVB

HVB verksamheten erbjuder boende på institutionen där vi arbetar miljöterapeutiskt. Modellen bygger på ett perspektiv där även den unges nätverk innefattas i behandlingen

Målet efter avslutad behandling är att den unge har ett fungerande nätverk, dvs att den unge i framtiden tillsammans med sitt nätverk kan lösa uppkomna problem utan att socialtjänsten behöver dras in.

här kan också köpas till olika terapeutiska modeller

Stödboende

Kallades förr för träningslägenheter eller kollektiv

Anpassade för de ungdomar som kommer till oss och som behöver lära sig att klara ett eget boende.

Öppenvård

För de ungdomar som kan bo kvar hemma eller i egen lägenhet under behandlingen

Boende utan stöd

Är mer att likna vid en rumsuthyrning eller en hotellverksamhet till de som bara är i behov av boende. Här finns ingen tjänst som är att betrakta som socialtjänst.