Välkommen till vår nya hemsida

Vi är här för dina behov.

Vi riktar oss till ungdomar och deras familjer.

Ungdomar som har psykosociala problem, dvs: Ungdomar som riskerar att skapa eller fastna i beteendemönster som hotar deras utveckling och hälsa. 

Det kan vara ett trotsigt eller normbrytande beteende, relationsproblematik mm. Eller att de börjar umgås i miljöer eller med kompisar som testar på droger eller är kriminella. 

Detta skapar problem inte bara hemma i familjen utan  i skolan eller på arbetsplatsen och på Fritiden.

Vad vi erbjuder är en behandlingsmodell som vi arbetat efter lång tid och utvärderat och detta med mycket bra resultat. 

Vi har också möjlighet att erbjuda terapi.Kontakt

Skriv till oss

Nätverkscentrum

Ellesbobacken 1

41700 Kungälv

info@nvcgbg.se

Ring oss 031-7760095