VERKSAMHETER

Nätverkscentrum bedriver i dagsläget flera olika verksamheter inom socialt arbete där våra uppdragsgivare är socialtjänsten. I menyn till höger kan du läsa om verksamheterna:

- Boende utan stöd från 21 år och uppåt

- Skyddat boende

- Persontransport

- Stöd- och habiliteringsboende