PERSONTRANSPORT

Nätverkscentrum erbjuder en transporttjänst i form av persontransport inom Socialtjänsten. Vi erbjuder
transport när Socialtjänsten inte har tillräckliga resurser, bland annat vid myndighetsbesök, omplaceringar etc.

Vi erbjuder även transport i form av klienters personliga tillhörigheter och dylikt.

Transporten utförs av vår personal som har lång erfarenhet inom behandlingsverksamhet.

Vi har möjlighet att transportera totalt 7 personer per resa och tjänsten erbjuds inom Västra
Götalandsregionen och med omnejd.