STÖDBOENDE


Nätverkscentrums Stödboende är ett drogfritt boende med fullutrustade lägenheter, både blockförlagt och integrerat. Våra blockförlagda lägenheter där även vår gemensamhetslokal och kontor är förlagt,
ligger centralt beläget i Krokslätt i Mölndal. Busshållplatser och spårvagnshållplatser ligger inom några minuters gångväg. Våra integrerade lägenheter ligger i Bifrost, med ca 5 minuters gångväg till bussar, som tar en till Mölndals centrum på några minuter och till centrala Göteborg inom ca 20
minuter.

Vi arbetar med kvalificerat kontaktmanskap utifrån individualiserat stöd där vi tillsammans med den unge, handläggare och andra nyckelpersoner i den unges nätverk formar stödinsats och genomförandeplan. Arbetet omfattar individualiserat stöd, social träning, motiverande samtal och att bygga och stärka hållbara, långsiktiga nätverk runt ungdomen. Möjlighet finns till samvaro med personal och andra boende i gemensamhetslokalen några tillfällen i veckan. Vi arbetar aktivt med hembesök, enskilda samtal (tolk vid behov) och anpassar dessa både i antal och form utefter behovet av stöd. Vid första kontakt med socialhandläggare och genom studiebesök görs en strukturerad bedömning om en placering hos oss är lämplig för berörd ungdom utifrån dennes förutsättningar.

Föreståndare:
Pia Lundberg
pia@nvcgbg.se

Administratör:
Linnea Berggren
linnea@nvcgbg.se