STÖDBOENDE


Målgruppen består av personer i åldrarna 16-20 år som tidigare placerats för social problematik, lever i konfliktfyllda relationer och/eller kommit som ensamkommande till Sverige.

Vi grundar vårt arbete på BBIC, motiverande samtal, Hitta Rätt och ADL-träning, och vi arbetar med kvalificerat kontaktmanskap utifrån individualiserat stöd där vi tillsammans med klienten, handläggaren och andra nyckelpersoner i klientens nätverk, formar en stödinsats och genomförandeplan. Målet är att skapa möjligheter till förändring för klienten som själv ska kunna hantera sin vardag. Varje klient tilldelas en kontaktperson.

Vi har 10 platser, varav 4 platser i egen fullutrustad lägenhet och 6 platser i lägenhet med låsbart rum och i övrigt där man delar gemensamhetsutrymme. Stödboendet är beläget i Mölndal.


Föreståndare:
Pia Lundberg
pia@nvcgbg.se

Administratör:
Linnea Berggren
linnea@nvcgbg.se